Werkachtergrond en ervaring

Marjolein Schoneveld

Na het afronden van mijn SPW4 diploma in 2001 werkte ik zeven jaar als coördinerend ondersteuner op verschillende woongroepen voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke en meervoudige beperking.

Daarna werkte ik vanaf 2008 als onderwijsassistent op een ZMLK-school, in zowel het SO (speciaal onderwijs) als het VSO (voortgezet onderwijs). In deze periode werkte ik met een gevarieerde doelgroep. Dit varieerde van verstandelijk gehandicapten leerlingen met spraak- en taalmoeilijkheden tot leerlingen met beperkingen in het autistisch spectrum. De laatste jaren werkte ik in een zorg-onderwijs groep waarbij de nadruk ligt op het bieden van structuur.

Rianne Enderink

Na het afronden van de opleiding tot sociaal pedagogisch werker ben ik ruim 15 jaar geleden aan de slag gegaan bij een grote zorginstelling. Ik heb daar altijd in de sector kind en jeugdhulp gewerkt in verschillende functies en met verschillende problematieken en zorgvragen. Zowel binnen wonen, dagbesteding als in de ambulante hulpverlening. In al die jaren  heb ik mooie en leerzame ervaringen opgedaan zowel in de ondersteuning van de cliënten als met hun ouders/verwanten en collega’s. Mijn kracht ligt in het vinden van afstemming, wat heeft iemand nodig om zich veilig te voelen en optimaal te kunnen functioneren. In mijn begin jaren heb ik daar ook Marjolein leren kennen.

In 2018 kreeg ik de kans om in een kleinschalige woonvorm te gaan werken. Omdat het een kleinschalig ouder initiatief was een heel andere werkwijze als binnen een grote instelling. Zorgbudget inzetten voor de zorg zoals het bedoeld is, korte lijnen en samenwerken in driehoek waarin de cliënt centraal staat. Dat is ook waar MaNatuurlijk voor staat vandaar dat ik die kans heb gegrepen toen de vacature er was. En veel plezier werk ik in dit leuke team in deze fijne groene omgeving!