Werkachtergrond en ervaring

Na het afronden van mijn SPW4 diploma in 2001 werkte ik zeven jaar als coördinerend ondersteuner op verschillende woongroepen voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke en meervoudige beperking.

Daarna werkte ik vanaf 2008 als onderwijsassistent op een ZMLK-school, in zowel het SO (speciaal onderwijs) als het VSO (voortgezet onderwijs). In deze periode werkte ik met een gevarieerde doelgroep. Dit varieerde van verstandelijk gehandicapten leerlingen met spraak- en taalmoeilijkheden tot leerlingen met beperkingen in het autistisch spectrum. De laatste jaren werkte ik in een zorg-onderwijs groep waarbij de nadruk ligt op het bieden van structuur.