Werkwijze van MaNatuurlijk

Ritme helpt mensen structuur aan te brengen in hun leven: in de dag, in de week en in het jaar. Werken op de boerderij is aan ritme gebonden. De dieren worden elke dag gevoerd, de sla wordt geoogst, de eieren worden elke dag verzameld en de bloemen geplukt. En dan is er natuurlijk het ritme van de seizoenen. Wat je in het voorjaar zaait, oogst je in het najaar. Vooral in de keuken of creatief aan het werk in de winter, ’s zomers ben je drukker buiten.

Binnen de structuur van de groep bieden we een dagprogramma op maat. Dit vormt de basis waarin elke cliënt zijn talenten kan ontwikkelen.

Ons streven is om cliënten zoveel mogelijk zelfstandig te laten werken, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden van de cliënt. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder toeziend oog van de begeleider(s).

‘alles wat je aandacht geeft groeit’