Visie

De visie van zorgboerderij MaNatuurlijk is gericht op het ervaren van een veilige en vertrouwde werkomgeving. Vanuit deze basis komen individuele kwaliteiten tot ontwikkeling.
Structuur en ritme zijn hierbij belangrijke speerpunten.
De zelfstandigheid van cliënten wordt gestimuleerd door een coachende en ondersteunende rol van de begeleiders. Er wordt samenhang gezocht in samenwerking en individuele ontplooiing.
Voor elke cliënt geldt dat we werkzaamheden aanbieden binnen eigen mogelijkheden. En daar waar het kan worden nieuwe uitdagingen aangegaan! We staan voor zorg op maat.
Dat zorgt ervoor dat iedereen zich waardevol voelt,  wat bijdraagt aan een zinvolle dagbesteding.
We vinden het belangrijk om korte lijnen te hebben met verwanten en samen te werken ten goede van de cliënt.