Missie

MaNatuurlijk biedt de cliënten een natuurlijke en veilige plek om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Wij geloven in de ontwikkelingsmogelijkheden van iedere cliënt. Bij MaNatuurlijk creëren we een passende omgeving, met structuur, veiligheid en zorg op maat. Nauw aansluiten bij de ontwikkeling en belevingswereld van de cliënten zorgt voor een fijne leer- en werkomgeving.

Plezier, samenwerken en vertrouwen in elkaar zorgen voor een veilig klimaat bij MaNatuurlijk.
Door de RUST en RUIMTE die de zorgboerderij met zich meebrengt is er mogelijkheid tot ONTWIKKELEN. Het verzorgen van de dieren zal RITME, STRUCTUUR en VERANTWOORDELIJHEIDSGEVOEL geven. In de huiselijke setting koffie drinken na alle buitenactiviteiten zal GEBORGENHEID en VEILIGHEID geven. En het samen toewerken naar een product of eindresultaat geeft VERTROUWEN en VOLDOENING en tegelijkertijd draagt dit bij aan SAAMHORIGHEID.